Psychotherapiepraktijk J. de Lange
 

Welkom op de site van de psychotherapiepraktijk Sneek

Via deze website worden geen persoonlijke gegevens verzameld.

De Psychotherapiepraktijk Sneek is een praktijk waarin een aantal  zelfstandige vrijgevestigde psychotherapeuten samenwerken. De praktijk richt zich zowel op de Basis Geestelijke Gezondheidszorg (betrekkelijke kortdurende behandelingen) als op de Gespecialiseerde Geestelijke Gezondheidszorg (langer durende behandelingen bij meer complexe problemen).  Vrijwel alle zorgverzekeraars vergoeden de behandelingen. Om voor vergoeding door uw zorgverzekering in aanmerking te komen is een schriftelijke verwijzing voor psychotherapie nodig door uw huisarts of bedrijfsarts.

De praktijk is gespecialiseerd in psychotherapie voor volwassenen. De onderlinge lijnen zijn kort zodat er op een efficiënte manier kan worden samengewerkt als dat nodig is.  Daarnaast is de praktijk gespecialiseerd in de behandeling van chronische stress klachten (overspannenheid, burn-out) en EMDR. In hetzelfde gebouw waar de praktijk zit, zijn ook nog andere psychotherapeuten en psychiaters gevestigd.

Aanmelding en telefonisch spreekuur. U kunt zich aanmelden tijdens het telefonische spreekuur maar het kan ook per E-mail. Ook kunt u een bericht in de voicemail inspreken.

U kunt de psychotherapeuten als volgt bereiken.

Telefonisch spreekuur:

psychopraktijk Mariette Hornsveld, tel. 0515-432228:

open op dinsdag, donderdag en vrijdag,

telefonisch spreekuur op di en do van 12.00 uur tot 12.30 uur.

Mw. M. Hornsveld, gz-psycholoog en psychotherapeut                                    

Nieuw: start Mindfulnesstraining per half september 2019!

Zie voor verdere informatie onder organisatie.

 
Adres: de praktijk is gevestigd aan de Van Giffenstraat 6 , 8601 EX Sneek, het voormalige politiebureau van Sneek. Dit gebouw beschikt over een eigen (gratis) parkeerterrein en bevindt zich op loopafstand van het station.

Wachttijden

Bij de Psychotherapiepraktijk Sneek is sprake van wachttijden, zoals bij de meeste psychotherapeuten het geval is. De wachttijden zoals die hier worden vermeld, zijn afhankelijk van de psychotherapeut bij wie u zich aanmeldt. Er is bij ons alleen sprake van zogenaamde aanmeldingswachttijden: dat is de wachttijd tussen het moment dat u contact opneemt en de datum van het eerste gesprek, het zogenaamde intakegesprek. Aansluitend op de intake wordt er gestart met de behandeling.

Per heden zijn de (aanmeldings)wachttijden van de afzonderlijke psychotherapeuten als volgt:

Dhr. J. Hoekstra: De heer Hoekstra zal in de loop van 2018 zijn praktijk beëindigen en neemt  geen nieuwe cliënten meer aan.

Mw. M. Hornsveld:  6-8 weken

“Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de psychotherapeut of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de Treeknormen).”