Psychotherapiepraktijk J. de Lange
 

Psychotherapie

Wat is psychotherapie?

Psychotherapie is een behandelmethode die wordt toegepast bij psychische klachten en problemen. Dit gebeurt door een BIG-geregistreerde psychotherapeut en kan zowel individueel plaats vinden als in de vorm van relatietherapie, gezinstherapie, of door het betrekken van ouders bij de behandeling als het om kinderen of jeugdigen gaat. In gesprekken bespreekt u met de psychotherapeut uw klachten en problemen.

De psychotherapeut lost geen problemen voor u op, maar helpt u nare dingen anders te zien, pijnlijke gevoelens te verwerken of moeilijke situaties anders aan te pakken.

Het doel van de therapie is uw psychische klachten en problemen op te heffen, of zoveel te verminderen dat u er minder last van hebt. De problemen waarvoor mensen in psychotherapie gaan zijn heel verschillend. Voorbeelden van psychische problemen zijn: angsten, depressies, verslavingsproblemen, fobieën en dwanghandelingen. Vaak liggen er negatieve ervaringen aan de problemen ten grondslag.

Werkwijze.

 Als u bij een therapeut van de Psychotherapiepraktijk Sneek komt, begint de behandeling met een diagnostische fase die 2-5 gesprekken duurt. Daarin wordt met u gekeken naar de aard van de problemen, en wordt gekeken naar zaken en gebeurtenissen uit het heden en het verleden die daarmee samen kunnen hangen. De psychotherapeut kijkt daarbij ook naar uw mogelijkheden en beperkingen en de te kiezen behandelmethode. En hij vormt gedachten of hypotheses over wat er met u of uw kind aan de hand is: de diagnose. Bij kinderen en jeugdigen vindt meestal ook psychologisch onderzoek plaats.

Na de diagnostische fase worden diagnose en het behandelplan met u besproken. Als u zich hierin kunt vinden en psychotherapie de geschikte behandeling voor u of uw kind is, begint de eigenlijke therapie in de vorm van gesprekken.

Bij kinderen bestaat psychotherapie doorgaans uit sessies waarin gespeeld en –afhankelijk van de leeftijd- gepraat wordt.

 Psychotherapie voor volwassenen

 Binnen de Psychotherapiepraktijk Sneek worden voor volwassenen 2 soorten van therapie toegepast:

·         Individuele psychotherapie

·         Relatie- en gezinstherapie

 Individuele Psychotherapie. In veel gevallen wordt individuele psychotherapie als behandelmethode gebruikt. Afhankelijke van de problematiek en de therapeut, wordt gebruik gemaakt van psychoanalytische psychotherapie, systeemtherapie of (cognitieve) gedragstherapie. In veel gevallen wordt gebruik gemaakt van een combinatie van deze invalshoeken. Belangrijker dan de specifieke manier van benaderen is het contact tussen de therapeut en cliënt. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat een goede “klik” tussen de cliënt en de therapeut zorgt voor vermindering van klachten.

Relatie- en gezinstherapie. De psychotherapeuten voor volwassenen in de praktijk zijn allemaal geschoold in de relatie- en gezinstherapie.  Relatietherapie en Gezinstherapie zijn twee specifieke vormen van psychotherapie. Kenmerkend voor deze vormen van therapie is dat partners of gezinsleden meestal samen in therapie zijn. De problemen van een of meerdere betrokkenen staan centraal. Relaties, gezin en verdere omgeving vormen een systeem en mensen kunnen sneller uit de problemen komen met een therapie die daar aandacht voor heeft. Klachten van de één worden beïnvloed door de anderen in het systeem en omgekeerd. Relatie- en Gezinstherapie maakt van dit inzicht gebruik. Beide vormen van therapie worden tegenwoordig ook wel systeemtherapie genoemd. Psychotherapeuten kunnen ook bij individuele behandelingen gebruik maken van de inzichten uit de systeemtherapie. Vrijwel iedereen heeft een gezin, familie, vrienden of werk. Dit netwerk van relaties wordt ons sociale systeem genoemd. Bij het ontstaan én het oplossen van veel psychische of psychiatrische klachten, blijkt dit systeem een belangrijke invloed uit te oefenen. Daarom heeft een systeemtherapeut niet alleen oog voor de klachten van de persoon zelf, maar is er ook aandacht voor het systeem waarvan de cliënt deel uitmaakt. Partners en andere gezinsleden kunnen zo nodig bij de behandeling worden betrokken.